19 maart 2009

Michelade

Geen lekkernij uit de streek, als anchoïade of tapenade. Wel een gewelddadige afrekening op dinsdag 30 september 1567 in Nîmes als opmaat voor de tweede godsdienstoorlog in Frankrijk. Het begon met het gerucht dat in Meaux, noordoost van Parijs, de katholieke koning Charles IX gevangen zou zijn genomen door protestantse opstandelingen onder leiding van Louis de Bourbon. Bovendien werd gemeld dat zijn moeder, twee broers en andere leden van het koningshuis De Guise waren vermoord. Het was een, overigens onjuist, signaal voor protestanten in veel andere steden en dorpen om ten strijde te trekken.

Jacques de Crussol, broer van de hertog van Uzès en compaan van Louis de Bourbon, nam op 29 september, de naamdag van Saint Michel, het initiatief om actie te voeren in Nîmes. Met de boodschap dat Montpellier en Béziers al in protestantse handen waren, liet hij zijn gewapende trawanten de volgende dag door de stad trekken onder de kreet: Aux armes, tue les papistes!
De katholieke notabelen en geestelijken werden uit huizen en kerken gehaald en naar het bisschoppelijk paleis gevoerd. De kronieken zijn het over de gebeurtenissen daarna niet helemaal eens, wel over het resultaat. Een veertigtal van hen werd in de volgende nacht op de binnenplaats vermoord. De lichamen werden in de aanwezige put gedumpt. Onder hen ook de eerste consul van de stad, Guy Rochette. Slechts de bisschop zelf werd gespaard en mocht de stad verlaten, volgens sommigen na betaling van 120 ecu.


Toch waren de protestantse moordenaars keurige lieden, zo melden de annalen. Landheren, advocaten en hoge officieren. Een deelnemer aan de slachtpartij tekende op: Personne n'avait bu et nous étions tous dans une étrange ivresse. J'ai ramassé une epée et j'ai frappé moi aussi.
Een 'vreemde roes' of godsdienstwaanzin?
Hoe dan ook, in totaal kende Frankrijk maar liefst negen godsdienstoorlogen. Met als tragisch dieptepunt de afslachting van duizenden Hugenoten (Franse calvinisten) in 1572 tijdens de Bartholomeüsnacht.
Vreemd genoeg bleef het in Nîmes die nacht juist rustig.

De plaats van de Michelade bevindt zich nu onder de linkervleugel van het Muséee du Vieux Nîmes. De resten van de slachtoffers zijn later begraven aan de voet van de klokketoren van de kathedraal.

Labels: , , ,

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage