18 mei 2009

Brugse Metten

Vandaag is het 701 jaar geleden dat Franse troepen een smadelijke nederlaag leden tegen de gewapende burgers van de Vlaamse stad Brugge. Een dag eerder was de Franse gouverneur van Vlaanderen, Jacques de Châtillon, in opdracht van koning Philippe IV met veel machtsvertoon en pracht en praal het stadje binnengetrokken Het was een strafmaatregel na het voortdurende Vlaamse verzet tegen de Franse annexatie van januari 1300. Dat gebeurde ook op verzoek van Fransgezinde Leliaerts, voornamelijk de elite patriciërs die zich verzetten tegen de groeiende invloed van ambachtslieden en hun gilden.
Edoch, de trotse edelman De Châtillon, die zich vo
oral had onderscheiden als vechtjas en zich niet verdiepte in de achtergronden van het Vlaams-Franse conflict, maakte een dramatische fout door zijn manschappen in de stad te laten overnachten.

De Bruggelingen, beducht voor een bloedbad, vielen onder leiding van wever Pieter de Coninck in het halfduister van de vroege ochtend zelf de Fransen aan. Dat gebeurde op het tijdstip van de metten, de vroegmis. Om vriend en vijand te kunnen onderscheiden hadden ze een meesterlijke truc bedacht. Elk verdacht persoon werd gevraagd om scilt ende vriend te zeggen. Franstaligen hebben hier, ongetwijfeld ook nu nog, grote moeite mee. Op die manier werd snel duidelijk wie het loodje moest leggen en wie aan Vlaamse kant stond. Ruim 120 soldaten van het garnizoen werden gedood, de rest vluchtte naar Kortrijk.

Ook De Châtillon nam de benen, letterlijk te voet en ironisch genoeg vermomd als eenvoudige burger. Hij zou echter, net als het puikje van de Franse adel, twee maanden later alsnog sneuvelen in 'Vlaanderens Mooiste', de Guldensporenslag.

Pieter de Coninck staat nog steeds fier op de Brugse Grote Markt, uit steen gehouwen, met aan zijn zijde medestrijder vleeshandelaar Jan Breydel.

Labels: , ,

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage